Veľkonočné sviatky

Všetkým vám prajem príjemné, pokojné a zmysluplné prežitie veľkonočných sviatkov.

Aj keď hovoríme o zrade, utrpení a smrti, napriek tomu veľkonočné sviatky sú predovšetkým sviatkami nádeje, nového života a vzkriesenia. Aké je dôležité aj slzy utrpenia vidieť svetlo nádeje. Bolesť je síce súčasťou nášho života, ale bolo by veľmi zlé, keby bolesť a beznádej bola aj našou životnou víziou.

Želám vám, aby sme vedeli túto nádej vzkrieseného Krista konkrétne premietnuť aj do nášho osobného, rodinného, či pracovného života.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.