Požehnané Vianoce

Milí priatelia,
tento rok budeme po prvý krát sláviť Vianoce v Centre výcviku Lešť v novozariadenej kaplnke sv. Františka z Assisi. Veľmi sa teším na túto udalosť. Pre mňa sú Vianoce sviatkami nádeje a radosti, lebo Boh chcel mať podiel na ľudskom údele až tak, že sa s nami stal jedno v osobe Ježiša Krista. Nenarodil sa do ideálnych podmienok, rozhodol sa prebývať v takých podmienkach aké jednoducho sú… aj s obmedzeniami ale aj drámami. Preukázal svoju milosrdnú a láskyplnú náklonnosť voči ľuďom. On je Emanuel – Boh s nami. Uvedomujem si, že aj v tých špecifických podmienkach môjho života, chce kráčať vedľa mňa, aby ma posilnil, previedol cez všetky úskalia môjho života a nakoniec ma spasil (priviedol k Otcovi do neba).
Sviatky narodenia Ježiša Krista nám chcú pripomenúť, že aj keď my žijeme v ťažkom a komplikovanom svete, vo svete mnohých možností i nástrah, ale zároveň aj mnohých obmedzení a vlastných limitov, Boh chce aj dnes s nami zdieľať život. Nechajme sa dotknúť a osloviť zázrakom Vianoc. Nechajme sa premeniť láskou a nádejou. Lebo Kristus objíma celého človeka a nechce nikoho stratiť.
Ak sa Boh vkladá do našich rúk ako dieťa do rúk svojich rodičov, to znamená, že nekonečne milujúci Boh nechce stáť pred nami ako niekto, kto nás nekonečne prevyšuje, ale ako brat, ktorý sa nám zveruje.
Mocný Boh sa nám ponúka ako celkom bezbranný, aby sme ho mohli objať ako dieťa a prijať ho do nášho srdca.                                                                                                       
Nevymeňme skutočné Vianoce za gýč. Nevymeňme Ježiša za lacný darček, ktorý časom aj tak vyhodíme z nášho domu. Prijmime Ježiša ako vzácny dar z neba ako niekoho, kto nás učí umeniu zmysluplne a aj radostne žiť.                                                                                Radostné a požehnané Vianoce Vám zo srdca praje kaplán František

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.