Veľkonočné zamyslenie

Celý svet žije dnes informáciami o priebehu pandémie a predpokladaných dopadoch na náš život, ekonomiku a spoločnosť.
Neviditeľná ruka nepatrného vírusu uviedla do chaosu väčšiu časť našej planéty.
Myslím, že lepšie, ako veľa a povrchne rozprávať je niekedy mlčať a premýšľať vo svojom srdci. Niesť tie nepríjemné otázky v srdci a cítiť zodpovednosť za seba, blízkych a celý svet…
Všetci čakáme na objavenie lieku proti nákaze, ktorá sa šíri medzi ľuďmi.
Liekom môže byť aj niečo, čo je očiam neviditeľné.
To, čo je dostupné už dnes, a máme to všetci k dispozícii.
Naša vzájomná solidarita a empatia.
Ekonomická a politická globalizácia nemôže fungovať bez globalizácie súcitu a solidárnej lásky, lebo inak svet viac ničí, ako skutočne zjednocuje.
Tento rok prežijeme „najpodivnejšiu“ Veľkú noc kresťanských dejín.
Najväčšie kresťanské sviatky s prázdnymi a mnohokrát zavretými kostolmi, a to na všetkých kontinentoch planéty. Pre našu spoločnosť to môže byť kresťanskejšia Veľká noc, než ktoré si hocikto z nás pamätá, či sme veriaci, alebo hľadajúci.
Mnohí z tých, ktorí by do kostola neprišli, sú v tomto roku viac ako inokedy otvorení veľkonočnému príbehu kresťanstva vo svojej ochote pomáhať, byť ohľaduplnými a citlivými.
KAŽDÝ Z NÁS MUSÍ HĽADAŤ V SEBE KĽÚČ, KTORÝM SA OTVÁRA SRDCE PRE DRUHÝCH, ABY SME IM MOHLI LEPŠIE POROZUMIEŤ A POMÔCŤ
Pápež František v nedeľu povedal:
„Pozrime sa na hrdinov dneška, ktorý v týchto dňoch vychádzajú na svetlo.
Nie sú to tí, čo majú peniaze a úspech, ale tí, čo dávajú seba samých, aby slúžili druhým.
Pretože život je dar, ktorý získavame tým, že sa darujeme.“

mjr. Mgr. František Smelý, duchovný KRPZ v BB

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.