Staňme sa ľuďmi Kristovej nádeje

Milí priatelia,

prajem vám, aby ste napriek strachu z pandémie, izolácie a neistoty z budúcnosti, … pocítili počas týchto veľkonočných sviatkov radosť z nádeje, ktorú nám priniesol Ježiš…

Aby to čo v nás zomrelo, prebolelo, alebo sa stratilo, mohlo byť premenené na niečo úplne nové, radostné a krásne… Aby sme sa práve v tomto komplikovanom čase, stávali ľuďmi Kristovej nádeje.

Vyprosujem od nášho Pána pre všetkých nás zmysluplný a požehnaný veľkonočný čas.

                                                                                           kaplán  František

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.