Patrón kaplnky

 

Prečo sa sv. František z Assisi stal patrónom kaplnky v Lešti? Duchovná služba v Centre výcviku Lešť vznikla za pontifikátu pápeža Františka, duchovnú službu zriadil ordinár OS a OZ SR biskup František a aj prvý duchovný nosí meno sv. Františka z Assisi. Preto bolo celkom prirodzené, že sme patróna sv. Františka akoby dostali darom… nielen obrazne, ale aj doslova v podobe relikvie sv. Františka, ktorú nám darovali sestry z komunity sv. Jozefa z Janova v Taliansku.
Najväčší dôvod pre ktorý sa stal sv. František našim patrónom je ten, že František z Assisi bol vojak a budoval si vojenskú karieru… Keď bol v zajatí a ochorel, uvedomil si, že ešte väčšou katastrofou než je vojna, sú zlé vzťahy medzi ľuďmi a neúcta k prírode… Bol to práve on, kto povedal, že na prvom mieste nemôže byť mamona, ale potrebné je budovanie vzťahov s Bohom a tiež s inými ľuďmi, lebo vojny vznikajú z egoizmu a z túžby po zisku. Vychádzajú z nášho srdca a našich vzťahov. Jeho najznámejšia modlitba je práve modlitba za pokoj… František bol aj vynikajúcim vyjednávačom. So sultánom dokázal urobiť dohodu, že on a jeho bratia môžu ostať vo Svätej Zemi, aj napriek veľkým náboženským konfliktom moslimského a kresťanského sveta, ktoré pretrvávajú dodnes. Svätý František z Assisi sa tak stáva dôstojným patrónom našej kaplnky a taktiež personálnej farnosti v CV Lešť.