Aktivity

Na týchto stránkach si môžete nájsť:

  • jednotlivé aktivity Ordinariátu OS a OZ SR:
    1. domáce
    2. zahraničné
  • samostatné aktivity duchovnej správy Lešť
  • prihlasovací formulár