Patróni

Sv. František z Assisi je patrónom našej kaplnky v Lešti a celej duchovnej služby. Narodil sa v roku 1118 v Assisi v Taliansku. V mladosti žil búrlivým životom aj so svojimi priateľmi…Jeho otec bol veľmi bohatý muž – obchodník, ktorý obchodoval s francúzkymi výrobcami látok. Chcel získať pre svoju rodinu šľachtický titul. Chcel, aby sa František stal vojakom a za zásluhy by mohol byť pasovaný za rytiera a tak by mohol získať vysnívaný šľachtický titul.
Keď bol František zajatý a ochorel, počul hlas: „František, komu chceš slúžiť – sluhovi alebo Pánovi?“ František odpovedá: „Pánovi!“ A od tohoto momentu radikálne mení svoj život. Otcovi sa rúcajú sny o synovej budúcnosti a šľachtického stavu jeho rodiny.Ježiš žiada Františka, aby opravil jeho dom (chiesa) A tak sa pustil do opravy kostolíka sv. Damiána. Vtedy ešte nevedel, že Ježiš mal na mysli opravu Cirkvi (Chiesa). A tak sa stal najväčším reformátorom vo vnútri Cirkvi. Svojou vášňou pre Ježiša ako svojho Pána nadchol mnoho mužov a žien, ktorí nasledovali jeho spôsob života.
Pre Ježiša dokázal nadchnúť aj samotného Sultána, ktorý sa na konci svojho života dal pokrstiť. František zomrel 3. októbra 1226
A tak môžeme o sv. Františkovi povedať v skratkách, že bol vojak, reformátor, milovník prírody, vyjednávač a šíriteľ pokoja…
Sviatok: 4. októbra

Michal je archanjelom (mimoriadne mocný anjel). Je uctievaný ako patrón policajtov. Má mnoho mien. Je nazývaný kniežaťom anjelov, anjelom spravodlivosti, ochrancom Kristovej Cirkvi alebo kniežaťom duší. Nachádza sa na viacerých miestach Svätého Písma Starého a Nového Zákona. Boh mu zveril v dejinách spásy veľké úlohy. Je označovaný tiež ako dôverník Boží, dôverník, ktorý odovzdáva ľuďom pokyny Pána. Meno Michal znamená „Kto ako Boh?“. Je to akýsi druh bojového výkriku, s ktorým vodca nebeského vojska porážal Božieho odporcu – Lucifera (por. Zjv 12, 7-9). Je zobrazovaný v rytierskom brnení s prilbou, mečom, kopijou a štítom. Ostal verný Bohu a svojmu poslaniu. Vždy stál na strane dobra a sparavodlivosti.Sviatok: 29. Septembra

Šebastián bol mučeníkom. Narodil sa v 3. storočí v Miláne a zomrel 20. januára 288 v Ríme. Legenda hovorí, že bol vojakom cisára Carina. Úmyslom mladého kresťana bolo pomáhať uprostred pohanov a prenasledovateľov tým, ktorý verili v Krista. Keď sa Dioklecián vo svojej nenávisti ku kresťanom dozvedel, že vojak Šebastián, ktorého si veľmi vážil, je veriaci kresťan, dal ho priviazať ku kolu a prebodať šípmi. Jedna mladá vdova Irena chcela vziať mučeníkovo telo a pochovať ho. Ale náhle si všimla, že Šebastián žije, ujala sa ho a starala sa o neho. Keď sa Šebastián uzdravil odvážne prišiel k Diokleciánovi a obvinil ho zo zločinu prenasledovania kresťanov. Cisár ho dal popraviť. Sv. Šebastián je patrónom vojakov, umierajúcich, hrnčiarov, záhradníkov, ochranca studní. Ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Mons. František Rábek si sv. Šebastiána vybral aj ako patróna Ordinariátu OS a OZ SR.
Sviatok: 20. januára

Svätý Florián žil koncom 3. a začiatkom 4. storočia po Kristovi. Bolo to za vlády rímskeho cisára Diokleciana. Narodil sa v Cetii, v dnešnom Zeilselmaure v Rakúsku neďaleko Linzu. Stal sa vojakom a neskôr dosiahol hodnosť plukovníka pohraničných rímskych légii. Posledné roky služby pôsobil v légii v meste Lauriakum, dnešné Lorch. Vtedy Rakúsko patrilo pod Rím.To najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal patrónom hasičov je jeho charakter a odvaha. Svoj život obetoval preto, aby zachránil ďalších 40 spoločníkov – vojakov, ktorí sa stali kresťanmi. Jeho odvahu, vernosť svojmu presvedčeniu a altruizmus s nasadením a obetou vlastného života je to, čo robí sv. Floriána dôstojným  patrónom hasičov a záchranárov. Zobrazuje sa ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva horiaci dom.
Sviatok: 4. mája ( Deň hasičov a záchranárov)