Zmena označenia stránky

Milí priatelia, dávam vám do pozornosti oznam, že bolo zmenené označenie stránky „Bohoslužby“ na „Sväté omše“ , aby to bolo zrozumiteľnejšie. Baner s označením tejto stránky nájdete v záhlaví webu celkom vpravo.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Zmena označenia stránky

Prvé informácie, ktoré sa týkajú verejných bohoslužieb – komentár KBS

„Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Kňazi nech veriacim zdôraznia, že účasť bude od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.

Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia. Kňazov vo farnostiach zároveň prosíme, aby jednu nedeľnú bohoslužbu vyčlenili práve pre ľudí nad 65 rokov a seniorov požiadali prednostne využiť toto slávenie.

Vo väčších farnostiach, ktoré majú dve bohoslužby denne, nech kňazi jednu z nich vyčlenia pre seniorov. Nemožno im, samozrejme, brániť, ak prídu na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre nich určená: dôrazne im však tú pre nich treba odporučiť a vysvetliť, že úmyslom nie je ich diskriminovať, ale chrániť ich zdravie.

Kňazi nech ustanovia službu, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie nasledujúcich pravidiel; prípadne nech k vstupu do chrámu umiestnia aj písomné upozornenie na platné opatrenia.

Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, prosíme kňazov, aby vhodným, viditeľným spôsobom označili miesta, kde veriaci môžu v laviciach (či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Podobne treba na podlahe chrámu „do hviezdice“ označiť miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové rozostupy.

Ak je pred kostolom k dispozícii priestor na státie, možno ho po naplnení kapacity chrámu využiť, takisto s upozornením na rozostupy. Je vhodné zabezpečiť vonkajšie ozvučenie tam, kde je to (po prípadnej dohode s miestnou samosprávou) uskutočniteľné.

V kostole je potrebné zabezpečiť vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu. Pravidelne treba dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Sväté omše nech majú kratšie trvanie: to treba zohľadniť aj pri príhovoroch. Znak pokoja vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.

Pri vstupe do kostola nech je pre veriacich k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky. Podobný stolík nech si zabezpečí kňaz pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo ku kontaktu s veriacim, nech má kňaz možnosť dezinfikovať si ruky.

Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk. Veriacim nech kňaz vysvetlí, že koronavírus sa šíri kvapôčkovou infekciou: ak by dýchali na jeho ruky, čomu sa pri rozdávaní do úst nedá vyhnúť, mohli by tým ohroziť tých, ktorí prichádzajú v rade za nimi. Ruky si každý pri vstupe do chrámu má vydezinfikovať, prípadne môže mať so sebou vlastný malý dezinfekčný prostriedok. V rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto zachovávajú dvojmetrové odstupy.

Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.

Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Je na nás, aby sme tieto pravidlá, ktoré samozrejme nebudú bez ťažkostí, využili na dobré. Rešpektujme pokyny organizátorov a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom: prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery.“ Bratislava TK KBS – 4.mája 2020

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Prvé informácie, ktoré sa týkajú verejných bohoslužieb – komentár KBS

Posolstvo z vitráže

Mons. Františe Rábek

Možno ste už stáli pred nejakou vitrážou v čase, keď bola vonku tma.Na sklách nebolo vidieť nič, boli iba tmavou plochou. No, keď je vonku svetlo alebo svieti slnko, farby na sklách vitráže ižijú, žiaria v plnej kráse a my môžeme obdivovať nádherné obrazy.

Niečo podobné sa deje aj s nami. Každý z nás je stvorený na Boží obraz a podobu. A Boh je predsa absolútna krása, je tvorcom krásy. Každý človek by mal byť preto krásny ako neopakovateľný a vzácny orginál – a to nielen svojim zovňajškom, ale najmä svojimi prejavmi a skutkami.

Vitráže ukrižovania Ježiša Krista od Vincenta Hložníka

Z pozorovania druhých i z vlastnej skúsenosti však vieme, že niekedy sme ako vitráž v noci: nevyžaruje z nás krása ani radosť, naše skutky sú akoby bez života.

Ako sa zmení náš zjav a náš vplyv na prostredie, keď nás z nútra prežaruje láska, radosť, pokoj, dobrota, ale aj obetavosť. Aká krásna je matka, ktorá sa s láskou stará o dieťa; muž, ktorý pracuje pre dobro svojej rodiny; mladí ľudia, prežívajúci čistú lásku. Ale aj chorý, ktorý s pokorou a dôverou v Boha prijíma svoje utrpenie; človek, ktorý úprimne odpúšťa tomu, kto mu ublížil, ba i svojmu nepriateľovi.

O skutočnej kráse človeka nerozhoduje kozmetika ani módne oblečenie, ale svetlo, ktoré vyžaruje z nášho vnútra.

Vybraté z pastierskeho listu Ordinára OS a OZ SR Mons. Františka Rábeka

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Posolstvo z vitráže

Staňme sa ľuďmi Kristovej nádeje

Milí priatelia,

prajem vám, aby ste napriek strachu z pandémie, izolácie a neistoty z budúcnosti, … pocítili počas týchto veľkonočných sviatkov radosť z nádeje, ktorú nám priniesol Ježiš…

Aby to čo v nás zomrelo, prebolelo, alebo sa stratilo, mohlo byť premenené na niečo úplne nové, radostné a krásne… Aby sme sa práve v tomto komplikovanom čase, stávali ľuďmi Kristovej nádeje.

Vyprosujem od nášho Pána pre všetkých nás zmysluplný a požehnaný veľkonočný čas.

                                                                                           kaplán  František

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Staňme sa ľuďmi Kristovej nádeje

Veľkonočné zamyslenie

Celý svet žije dnes informáciami o priebehu pandémie a predpokladaných dopadoch na náš život, ekonomiku a spoločnosť.
Neviditeľná ruka nepatrného vírusu uviedla do chaosu väčšiu časť našej planéty.
Myslím, že lepšie, ako veľa a povrchne rozprávať je niekedy mlčať a premýšľať vo svojom srdci. Niesť tie nepríjemné otázky v srdci a cítiť zodpovednosť za seba, blízkych a celý svet…
Všetci čakáme na objavenie lieku proti nákaze, ktorá sa šíri medzi ľuďmi.
Liekom môže byť aj niečo, čo je očiam neviditeľné.
To, čo je dostupné už dnes, a máme to všetci k dispozícii.
Naša vzájomná solidarita a empatia.
Ekonomická a politická globalizácia nemôže fungovať bez globalizácie súcitu a solidárnej lásky, lebo inak svet viac ničí, ako skutočne zjednocuje.
Tento rok prežijeme „najpodivnejšiu“ Veľkú noc kresťanských dejín.
Najväčšie kresťanské sviatky s prázdnymi a mnohokrát zavretými kostolmi, a to na všetkých kontinentoch planéty. Pre našu spoločnosť to môže byť kresťanskejšia Veľká noc, než ktoré si hocikto z nás pamätá, či sme veriaci, alebo hľadajúci.
Mnohí z tých, ktorí by do kostola neprišli, sú v tomto roku viac ako inokedy otvorení veľkonočnému príbehu kresťanstva vo svojej ochote pomáhať, byť ohľaduplnými a citlivými.
KAŽDÝ Z NÁS MUSÍ HĽADAŤ V SEBE KĽÚČ, KTORÝM SA OTVÁRA SRDCE PRE DRUHÝCH, ABY SME IM MOHLI LEPŠIE POROZUMIEŤ A POMÔCŤ
Pápež František v nedeľu povedal:
„Pozrime sa na hrdinov dneška, ktorý v týchto dňoch vychádzajú na svetlo.
Nie sú to tí, čo majú peniaze a úspech, ale tí, čo dávajú seba samých, aby slúžili druhým.
Pretože život je dar, ktorý získavame tým, že sa darujeme.“

mjr. Mgr. František Smelý, duchovný KRPZ v BB

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Veľkonočné zamyslenie

Buďme si navzájom povzbudením a darom

Milé kolegyne a kolegovia, aj napriek tomu, že verejné bohoslužby sú dočsne zrušené, chcem aby ste vedeli, že každú nedeľu a vo sviatok slúžim súkromnú sv. omšu, kde sa modlím za všetkych vás a vaše rodiny.
Modlím sa aj za tých, ktorí ma prosíte o modlitby…

Ak vám je ťažko a potrebujete sa s niekym porozprávať, kedykoľvek mi zavolejte na číslo: 0905 200 245
Ak nemôžete vychádzať z bytu a potrebujete urobiť nákup, zavolajte mi a rád vám nezištne pomôžem.

Váš kaplán František

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Buďme si navzájom povzbudením a darom

Konferencia biskupov Slovenska reaguje na zákaz organizovania verejných podujatí.

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) rešpektuje zákaz organizovania verejných podujatí v súvislosti s výskytom nového koronavírusu na Slovensku, preto sa v slovenských kostoloch najbližšie dva týždne neuskutočnia verejné katolícke bohoslužby. Predseda KBS Stanislav Zvolenský o tom informoval po 95. plenárnom zasadaní KBS v Čičmanoch.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Konferencia biskupov Slovenska reaguje na zákaz organizovania verejných podujatí.

Zahraničné aktivity Ordinariátu OS a OZ SR

Zahraničné Púte v roku 2020 s Ordinariátom OS a OZ SR:

• 13. – 19. mája 2020 – 62. medzinárodná vojenská púť do Lúrd. Doprava je zabezpečená bezplatne služobnými autobusmi.
stravovanie: počas cesty tam a späť individuálne, počas pobytu v Lurdoch plná penzia.
Prosím Vás o zasielanie prihlášok do 28. februára 2020. Účastnícky poplatok 165,- €. (povinná úhrada pred nástupom do autobusu.)

• 13. júna 2020 – Cyrilometodské stretnutie vojenských ordinariátov SR a MR v Zalavári (Blatnohrad) v Maďarsku. doprava: služobnými autobusmi MO SR bezplatne z Bratislavy;
účastnícky poplatok: 5,- €
stravovanie: počas cesty tam a späť individuálne; uzatváranie prihlášok – 31. mája 2020

• 4. – 14. augusta 2020 – účasť na medzinárodnej vojenskej púti – Varšava – Čenstochová v Poľsku, počet účastníkov: celkom 20 (Len pre príslušníkov OS SR);
doprava: podľa okolností;
účastnícky poplatok: žiadny;
nocľah: zadarmo v stanoch;
stravovanie: zadarmo v poľných podmienkach; špecifická požiadavka – zdravotný stav, kondícia a plná poľná výbava na 300 kilometrový peší pochod; uzatváranie prihlášok – 31. mája 2020

• 6. – 12. septembra 2020 – 15. národná púť Ordinariátu OS a OZ SR do Ríma a Vatikánu. Doprava je zabezpečená bezplatne služobnými autobusmi, stravovanie: počas cesty tam a späť individuálne, počas pobytu v Ríme raňajky a večere, obed individuálne. Účastnícky poplatok je 200,- € povinná úhrada pred nástupom do autobusu; uzatváranie prihlášok – 31. mája 2020.

Bližšie informácie môžete obdržať u svojho kaplána

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Zahraničné aktivity Ordinariátu OS a OZ SR

9 predsavzatí pápeža Františka pre nový rok 2020


Nový rok je časom predsavzatí. Inšpirujte sa tým, čo považuje pápež František za dôležité a čo zdôraznil pri stretnutí so zamestnancami Vatikánu. Pre všetkých môžu tieto body slúžiť ako novoročné predsavzatie.
1. Starajte sa o svoj duchovný život, o vzťah k Bohu, ktorý je základom všetkého, čo robíme a čo sme.
2. Starajte sa o rodinný život a dávajte svojim deťom a drahým nielen peniaze, ale predovšetkým čas, pozornosť a lásku.
3. Starajte sa o svoje vzťahy s druhými, premieňajte svoju vieru v život a slová v dobré skutky, najmä voči ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.
4. Starajte sa o svoj jazyk. Očistite ho od urážlivých a hanlivých slov i od slov, ktoré vyjadrujú svetský úpadok.
5. Liečte rany srdca olejom odpustenia. Odpúšťajte ľuďom, ktorí vás zranili, ošetrujte rany, ktoré ste spôsobili druhým.
6. Dbajte na svoju prácu. Vykonávajte ju s nadšením, pokorou, kompetenciou, vášňou a s vďačnosťou.
7. Vyvarujte sa závisti a žiadostivosti, nenávisti a negatívnym pocitom, ktoré ničia váš vnútorný pokoj a menia vás na ľudí zničených a ničiacich iných.
8. Majte sa na pozore pred nenávisťou, vedúcou k pomste, pred lenivosťou, vedúcou do existenciálnej eutanázie, pred ukazovaním prstom, vedúcim k domýšľavosti, a pred neustálym sťažovaním, ktoré privádza k zúfalstvu.
9. Starajte sa o bratov a sestry, ktorí to potrebujú… starých ľudí, chorých, hladných, bezdomovcov a cudzincov. Podľa toho totiž budeme súdení.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na 9 predsavzatí pápeža Františka pre nový rok 2020

Milostiplné Vianoce a požehnaný Nový rok

Kaplnka CV Lešť

 

Nech sa nám podarí za nánosom reklám, gýčov a biznisu objaviť skutočný zmysel Vianoc…

Aby sme mali odvahu  hľadať narodeného Ježiša  v našom živote a pokoru s ktorou sa mu budeme schopní, tak ako pastieri, pokloniť.

Prajem milostiplné vianočné sviatky a požehnaný Nový rok.

kaplán František

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Milostiplné Vianoce a požehnaný Nový rok