Duchovná služba

Duchovnú službu v  Centre výcviku Lešť zriadil ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek a pre túto službu menoval dp. plk. Dr. Františka Bartoša, ktorý doteraz pôsobil vo funkcii biskupského vikára na ministerstve vnútra.

Duchovná služba je určená pre príslušníkov a zamestnancov  Centra výcviku Lešť, Výcvikového centra HaZZ, ďalej pre príslušníkov, zamestnancov a obyvateľov Vojenského obvodu Lešť, zamestnancov Vojenských lesov a majetkov, ako aj pre všetkých príslušníkov, ktorí prichádzajú na Lešť v rámci výcviku.
            

V rámci duchovnej služby je aj poskytovanie krízovej a postraumatickej krízovej intervencie v rámci KR PZ v Banskej Bystrici.