Galéria

Novozriadená pastoračná miestnosť.                                                      

Sv. omše v rámci Slovak schield 2017.                                                      .

Návšteva biskupského vikára z MV SR.                                                                    

Predstavenie nového duchovného v rámci slávnostného nástupu.