Bohoslužby

Plná poľná – Duchovná služba v CV Lešť

 

Sv. omša

  • utorok (17.07.2018)                   19.00 hod.
  • štvrtok (19.07.2018)                   12.00 hod.
  • nedeľa (22.07. 2018)            17.00 hod. – 16 nedeľa v Cezročnom období       od 23. júla  do 4. augusta 2018  – DOVOLENKA
  • nedeľa (5.08.2018)              17.00 hod. – 18. nedeľa v Cezročnom období
  • podľa dohody

  • Pastoračná miestnosť sa nachádza vo vojenskom obvode Lešť na pravej strane vzadu za UB 100. Vstup je bez povolenia, nakoľko sa budova nachádza pred rampou.
  • V prípade rozhovoru, vyslúženia sviatosti zmierenia alebo záujmu o prípravu na sviatosti, kontaktujte svojho kaplána.
  • V prípade spovede (sviatosť zmierenia) je možnosť aj pred sv. omšou.