Bohoslužby

Sv. omše

  • utorok (24.04. 2018)  12.00 hod.
  • štvrtok (26.04. 2018) 12.00 hod.
  • nedeľa (29.04 2018) 17.00 hod. – Piata veľkonočná nedeľa
  • podľa dohody

  • Pastoračná miestnosť sa nachádza vo vojenskom obvode Lešť na pravej strane vzadu za UB 100. Vstup je bez povolenia, nakoľko sa budova nachádza pred rampou.
  • V prípade rozhovoru, vyslúženia sviatosti zmierenia alebo záujmu o prípravu na sviatosti, kontaktujte svojho kaplána.
  • V prípade spovede (sviatosť zmierenia) je možnosť aj pred sv. omšou.