Bohoslužby

Sv. omše:
Milé kolegyne a kolegovia, na základe rozhodnutia vlády SR a so súhlasom riaditeľa CVL, začíname sláviť bohoslužby, ale so zvýšenou hygienickou ostrahou.
Do kaplnky sa môže vstúpiť len s ochranným rúškom a s dezinfikovanými rukami.. (dezinfekcia je umiestnená na stolíku pri dverách kaplnky)
Vzdialenosť jeden od druhého musí byť 2 metre, tým je stanovený počet účastníkov v kaplnke na 15 osôb, vrátane s kňazom. V prípade väčšieho počtu účastníkov bohoslužieb, môžu ďalší ostať vonku ( samozrejme v prípade pekného počasia 🙂 a môžu počúvať sv. omšu cez reproduktor a kňaz im prinesie sv. prijímanie).
Znak pokoja sa prejavuje len kývnutím hlavy a Eucharistia sa položí do ruky.


pondelok (01.6.2020) 12.00 hod. (svätodušný pondelok)

utorok (02. 6. 2020) 12.00 hod.
nedeľa (07.6.2020) 17.00 hod. (slávnosť Najsvätejšej Trojice)

Kaplnka sv. Františka z Assisi sa nachádza vo vojenskom obvode Lešť na pravej strane vzadu za UB 100. Vstup je bez povolenia, nakoľko sa budova nachádza pred rampou.

  • V prípade rozhovoru, vyslúženia sviatosti zmierenia alebo záujmu o prípravu na sviatosti, kontaktujte svojho kaplána. V prípade spovede (sviatosť zmierenia) je možnosť aj pred sv. omšou v kaplnke.