Bohoslužby

Sv. omše:
Milé kolegyne a kolegovia, na základe rozhodnutia vlády SR a so súhlasom riaditeľa CVL, začíname sláviť bohoslužby, ale so zvýšenou hygienickou ostrahou.
Do kaplnky sa môže vstúpiť len s ochranným rúškom a s dezinfikovanými rukami.. (dezinfekcia je umiestnená na stolíku pri dverách kaplnky)
Sedenie v kaplnke je šachovnicovým spôsobom. V prípade väčšieho počtu účastníkov bohoslužieb, môžu ďalší ostať vonku ( samozrejme v prípade pekného počasia 🙂 a môžu počúvať sv. omšu cez reproduktor a kňaz im prinesie sv. prijímanie).
Znak pokoja sa prejavuje len kývnutím hlavy a Eucharistia sa položí do ruky.

utorok (11.8.2020) 19.00 hod.
štvrtok (13.8.2020) 12.00 hod.
sobota (15.8.2020) 17.00 hod. (slávnosť Nanebovzatia Panny Márie)
nedeľa (16.8.2020) 17.00 hod. (20. nedeľa v období cez rok)

Kaplnka sv. Františka z Assisi sa nachádza vo vojenskom obvode Lešť na pravej strane vzadu za UB 100. Vstup je bez povolenia, nakoľko sa budova nachádza pred rampou.

  • V prípade rozhovoru, vyslúženia sviatosti zmierenia alebo záujmu o prípravu na sviatosti, kontaktujte svojho kaplána. V prípade spovede (sviatosť zmierenia) je možnosť aj pred sv. omšou v kaplnke.