Sväté omše

Milé kolegyne a kolegovia, na základe rozhodnutia vlády SR a so súhlasom riaditeľa CVL, začíname sláviť bohoslužby, ale so zvýšenou hygienickou ostrahou.
Do kaplnky sa môže vstúpiť len s ochranným rúškom a s dezinfikovanými rukami.. (dezinfekcia je umiestnená na stolíku pri dverách kaplnky)
Na počet m2 , môžu byť v kaplnke len 4 osoby !!
Znak pokoja sa prejavuje len kývnutím hlavy a Eucharistia sa položí do ruky.

termín sv. omší je potrebné dohodnúť individuálne s kaplánom

mobil: 0905 200 245

Kaplnka sv. Františka z Assisi sa nachádza vo vojenskom obvode Lešť na pravej strane vzadu za UB 100. Vstup je bez povolenia, nakoľko sa budova nachádza pred rampou.

  • V prípade rozhovoru, vyslúženia sviatosti zmierenia alebo záujmu o prípravu na sviatosti, kontaktujte svojho kaplána. V prípade spovede (sviatosť zmierenia) je možnosť aj pred sv. omšou v kaplnke.