Sväté omše

sv. omše:
S ľútosťou oznamujem, že bohoslužby počas vianočných sviatkov sú zrušené!!!

2021 Domaca liturgia prejavenie úcty Biblii

mobil: 0905 200 245

Kaplnka sv. Františka z Assisi sa nachádza vo vojenskom obvode Lešť na pravej strane vzadu za UB 100. Vstup je bez povolenia, nakoľko sa budova nachádza pred rampou.

  • V prípade rozhovoru, vyslúženia sviatosti zmierenia alebo záujmu o prípravu na sviatosti, kontaktujte svojho kaplána. V prípade spovede (sviatosť zmierenia) je možnosť aj pred sv. omšou v kaplnke.