Kontakt

Kaplán:
           
plk. Mons. ThDr. František Bartoš, PhD.

Mobil:+421 905 200 245

Telefón: 0960 46 55 88

Email: frantisek.bartos@minv.sk

Adresa: Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce

Kancelária: UB 100, prvé poschodie – 205 A (vedľa briefingovej miestnosti)