Nová pastoračná miestnosť

Po dvojmesačných prípravách sa nám podarilo vytvoriť novú pastoračnú miestnosť. Pôvodná budova v minulosti slúžila ako laserová strelnica.

Naši kolegovia z oddelenia technických činností pripravili vhodný priestor pre bohoslužbu a oddelenie hnuteľného majetku zase vybavili pastoračnú miestnosť potrebným zariadením. Farnosť v Sebechleboch nám darovala liturgické zariadenie z masívu (oltár, ambónu a svietniky), a sestričky sv. kríža zas ornáty a bohoslužobné predmety na slávenie Eucharistie. Srdečná vďaka za tak vzácne dary.

A tak 31. októbra na vigíliu sviatku Všetkých svätých budeme sláviť v pastoračnej miestnosti prvý krát sv. omšu. Chcem sa poďakovať vedeniu CV Lešť za ústretovosť a podporu. Samozrejme moja vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom napomohli k realizácii pastoračnej miestnosti.

Pozývam všetkých na slávnostnú sv. omšu, ktorú budem obetovať za všetkých kolegov, či rodinných príslušníkov, ktorí nás v tomto období opustili a predišli do večnosti.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Úloha duchovnej služby

Bolo to presne 4. septembra 2017 ako bol na slávnostnom nástupe CV Lešť predstavený nový duchovný plk. Dr. František Bartoš. Kaplán vo svojom príhovore uviedol, že jeho úlohou nieje moralizovať, ale skôr povzbudzovať pre vytváranie a prehlbovanie vzťahov… Nie len vo vertikálnom smere, ale aj v horizontálnej oblasti medzi kolegmi a tiež v rodine.

Pastoračnými metódami duchovného sú: pastoračná prítomnosť, pastoračný rozhovor, tichá modlitba alebo aj spoločné slávenie )liturgia).

Duchovná služba pôsobí aj terapeuticky: pomáha nadobúdať vnútorný pokoj a rovnováhu, motivuje pre odpustenie (sebe aj iným) a generuje vnútornú silu pre obnovenie nádeje. Dokáže spracovávať a odstraňovať toxické emócie na pracovisku a v rodine. Správna spiritualita (duchovnosť) nás inšpiruje pre život, obohacuje nás o vnútornú radosť, pomáha prekonávať ťažkosti života (choroba, trauma, strata blízkej osoby, rozpad vzťahu, …) či turbulenciu vzťahov (na pracovisku, v manželstve a v rodine), ale predovšetkým nám dáva zmysel nášho jestvovania.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár