Konferencia biskupov Slovenska reaguje na zákaz organizovania verejných podujatí.

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) rešpektuje zákaz organizovania verejných podujatí v súvislosti s výskytom nového koronavírusu na Slovensku, preto sa v slovenských kostoloch najbližšie dva týždne neuskutočnia verejné katolícke bohoslužby. Predseda KBS Stanislav Zvolenský o tom informoval po 95. plenárnom zasadaní KBS v Čičmanoch.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Konferencia biskupov Slovenska reaguje na zákaz organizovania verejných podujatí.

Zahraničné aktivity Ordinariátu OS a OZ SR

Zahraničné Púte v roku 2020 s Ordinariátom OS a OZ SR:

• 13. – 19. mája 2020 – 62. medzinárodná vojenská púť do Lúrd. Doprava je zabezpečená bezplatne služobnými autobusmi.
stravovanie: počas cesty tam a späť individuálne, počas pobytu v Lurdoch plná penzia.
Prosím Vás o zasielanie prihlášok do 28. februára 2020. Účastnícky poplatok 165,- €. (povinná úhrada pred nástupom do autobusu.)

• 13. júna 2020 – Cyrilometodské stretnutie vojenských ordinariátov SR a MR v Zalavári (Blatnohrad) v Maďarsku. doprava: služobnými autobusmi MO SR bezplatne z Bratislavy;
účastnícky poplatok: 5,- €
stravovanie: počas cesty tam a späť individuálne; uzatváranie prihlášok – 31. mája 2020

• 4. – 14. augusta 2020 – účasť na medzinárodnej vojenskej púti – Varšava – Čenstochová v Poľsku, počet účastníkov: celkom 20 (Len pre príslušníkov OS SR);
doprava: podľa okolností;
účastnícky poplatok: žiadny;
nocľah: zadarmo v stanoch;
stravovanie: zadarmo v poľných podmienkach; špecifická požiadavka – zdravotný stav, kondícia a plná poľná výbava na 300 kilometrový peší pochod; uzatváranie prihlášok – 31. mája 2020

• 6. – 12. septembra 2020 – 15. národná púť Ordinariátu OS a OZ SR do Ríma a Vatikánu. Doprava je zabezpečená bezplatne služobnými autobusmi, stravovanie: počas cesty tam a späť individuálne, počas pobytu v Ríme raňajky a večere, obed individuálne. Účastnícky poplatok je 200,- € povinná úhrada pred nástupom do autobusu; uzatváranie prihlášok – 31. mája 2020.

Bližšie informácie môžete obdržať u svojho kaplána

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Zahraničné aktivity Ordinariátu OS a OZ SR

9 predsavzatí pápeža Františka pre nový rok 2020


Nový rok je časom predsavzatí. Inšpirujte sa tým, čo považuje pápež František za dôležité a čo zdôraznil pri stretnutí so zamestnancami Vatikánu. Pre všetkých môžu tieto body slúžiť ako novoročné predsavzatie.
1. Starajte sa o svoj duchovný život, o vzťah k Bohu, ktorý je základom všetkého, čo robíme a čo sme.
2. Starajte sa o rodinný život a dávajte svojim deťom a drahým nielen peniaze, ale predovšetkým čas, pozornosť a lásku.
3. Starajte sa o svoje vzťahy s druhými, premieňajte svoju vieru v život a slová v dobré skutky, najmä voči ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.
4. Starajte sa o svoj jazyk. Očistite ho od urážlivých a hanlivých slov i od slov, ktoré vyjadrujú svetský úpadok.
5. Liečte rany srdca olejom odpustenia. Odpúšťajte ľuďom, ktorí vás zranili, ošetrujte rany, ktoré ste spôsobili druhým.
6. Dbajte na svoju prácu. Vykonávajte ju s nadšením, pokorou, kompetenciou, vášňou a s vďačnosťou.
7. Vyvarujte sa závisti a žiadostivosti, nenávisti a negatívnym pocitom, ktoré ničia váš vnútorný pokoj a menia vás na ľudí zničených a ničiacich iných.
8. Majte sa na pozore pred nenávisťou, vedúcou k pomste, pred lenivosťou, vedúcou do existenciálnej eutanázie, pred ukazovaním prstom, vedúcim k domýšľavosti, a pred neustálym sťažovaním, ktoré privádza k zúfalstvu.
9. Starajte sa o bratov a sestry, ktorí to potrebujú… starých ľudí, chorých, hladných, bezdomovcov a cudzincov. Podľa toho totiž budeme súdení.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na 9 predsavzatí pápeža Františka pre nový rok 2020

Milostiplné Vianoce a požehnaný Nový rok

Kaplnka CV Lešť

 

Nech sa nám podarí za nánosom reklám, gýčov a biznisu objaviť skutočný zmysel Vianoc…

Aby sme mali odvahu  hľadať narodeného Ježiša  v našom živote a pokoru s ktorou sa mu budeme schopní, tak ako pastieri, pokloniť.

Prajem milostiplné vianočné sviatky a požehnaný Nový rok.

kaplán František

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Milostiplné Vianoce a požehnaný Nový rok

Adventné stretnutie

V utorok 10.12.2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo PRIATEĽSKÉ ADVENTNÉ STRETNUTIE. Začalo sv. omšou o15.30 hod. v Katedrále sv. Františka Xaverského, ktorú celebrovali policajní duchovní z KRPZ BB a CV Lešt s hudobným sprievodom študentov Konzervatória J. L. Bellu. Po sv. omši boli odovzdané medaily sv. Šebastiána ako poďakovanie za rozvoj duchovnej služby kolegom, ktorí odchádzajú do výsluhového dôchodku . Po skončení sv. omše nasledovalo agapé s kapustnicou a vianočným punčom v Diecéznom centre Jána Pavla II. Potom bola možnosť účasti na vianočných trhoch na námestí v Banskej Bystrici.

kpt. Mgr. František Smelý, policajný duchovný KRPZ B.Bystrica

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Adventné stretnutie

Štyri štádia muža

Ako postupujeme štádiami svojho života, prechádzame rozličným usporiadaním archetypov. Ako deti rastú, ich uvedomenie seba samých ako jedincov narastá a ony sa ako jedinci presadzujú. To je bojovník. Bojovník sa definuje ako jedinec vo svete svojimi skutkami. ďalej prechádzame ku milovníkovi, kde sa učíme, ako sa znovu spájať s ľuďmi vôkol seba. Dvoríme a ženíme či vydávame sa. Akonáhle sa vydáme za kariérou, nasleduje kráľ. Berieme na seba zodpovednosti. Dostávame sa pod autoritu druhých a druhí sa dostávajú pod autoritu našu. Nakoniec odchádzame na dôchodok a prostredníctvom svojej nahromadenej múdrosti sa stávame mudrcom.
1. Bojovník – Bojovník reprezentuje v našom živote odvahu. Bojovník je muž činu, ktorý robí to, čo sa vyžaduje. Bojovník chráni tých, ktorí sú mu zverení, ktorých vedie. Napriek svojim strachom sa postaví a vzoprie. Bojovník zaistí, že spravodlivosť, ktorú dobrý kráľ nariadil, bude nastolená.
2. Milovník – Milovník reprezentuje v našom živote lásku. Skutočný milovník má vrúcnu lásku k sebe, k tým, ktorí sú okolo neho a k celému stvoreniu. Prostredníctvom súcitu sme spojení s každým vôkol nás. Chceme druhým pomôcť, pretože vieme o svojej jednote v základoch. Zdieľame s druhými ich radosť. Zdieľame s nimi ich bolesť.
3. Kráľ – Kráľ reprezentuje v našom živote autoritu – autoritu nad druhými a čo je ešte dôležitejšie, autoritu nad sebou samými. Nemôžeme, napríklad, žiť na dvoch miestach naraz. Musíme si vybrať a potom prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Kráľ, ako symbol autority v našom živote, v nás existuje ako nepopierateľný fakt. Bez autority, zodpovednosti a disciplíny sa náš život rýchlo roztriešti na chaos. Nedokázali by sme si vybrať, čo budeme jesť na raňajky, čo si oblečieme, kam pôjdeme, alebo čo by sme mali urobiť ako prvé.
4. Mudrc – Mudrc reprezentuje múdrosť v našom živote. Je liečiteľom, ktorý prinavracia späť to, čo sa nevedomosťou stratilo. Mudrc má hĺbku pochopenia sveta, ktorá prekračuje hranice zvyčajného chápania. Ak svoju múdrosť používame dobre, náš kráľ urobí dobré rozhodnutia. Mudrc sa nenechá pomýliť vonkajším prejavom či vzhľadom vecí, no vidí cez ne pravdu.
Spracované podľa knihy Victora MacGilla Dragons in Our Lives:

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Štyri štádia muža

Kaplán vbehol do horiacej katedrály, zachránil tŕňovú korunu

Paríž 16. apríla 2019 (HSP/Foto:TASR/AP-Kamil Zihnioglu)
Veľkú odvahu pri požiari katedrály Notre-Dame preukázal kaplán parížskych hasičov otec Fournier. Do horiacej budovy vbehol v snahe zachrániť cenné artefakty, čo sa mu nakoniec podarilo. Medzi zachránenými relikviami je aj tŕňová koruna, ktorú mal mať na sebe Ježiš pri ukrižovaní.

Obrovský požiar v pondelok predvečer zasiahol katedrálu, ktorú počas jedného roka navštívi niekoľko miliónov návštevníkov. V tom čase sa vo vnútri budovy nachádzali mnohé cenné artefakty.
Našťastie na miesto požiaru dorazil aj kaplán parížskych hasičov otec Fournier. Ten vošiel do horiaceho objektu z ktorého sa mu podarilo zachrániť tŕňovú korunu a Najsvätejšiu sviatosť oltárnu
Práve spomínaná koruna je jednou z najvzácnejších relikvií, ktoré sa vo vnútri katedrály nachádzali. Podľa všetkého ju mal na sebe Ježiš pri ukrižovaní a do Francúzska ju mal doviesť v roku 1238 kráľ Ľudovít IX. Francúzsky.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Kaplán vbehol do horiacej katedrály, zachránil tŕňovú korunu

Duchovný výcvikový program pre mužov EXODUS 90

Skoré rána v tichej modlitbe, fyzické cvičenia, chladná sprcha a internet iba na prácu – to je len niekoľko pravidiel duchovného projektu Exodus 90,  na ktorý vás pozývam pri príležitosti začiatku pôstneho obdobia (6. marec. 2019). Program Exodus 90 je založený na náročnej 90-dňovej perióde vnútornej očisty, ktorý  podporuje bratstvo (spoločenstvo) podobne zmýšľajúcich mužov a je zameraný na väčšiu vnútornú slobodu  a v konečnom dôsledku aj čistejšiu a nesebeckú lásku voči najbližším. Exodus 90 je o slobode, je o hľadaní svojej vnútornej integrity s Bohom.

V čom spočíva EXODUS 90 ?
Exodus 90 má štyri piliere: 1. 90 dní, 2. modlitba, 3. askéza, 4. bratstvo (spoločenstvo)

Všetky štyri piliere spolu vedú k slobode.  To nie je nič nové… Je to vlastne tradícia Cirkvi a zvlášť duchovných Otcov 3. a 4. storočia.  Je potrebné  znovu objaviť a predstaviť katolícku tradíciu mužom, ktorí často ani nevedia o vzácnom dedičstve, ktoré dostali do vienka.

90 dní:  je 90-dňová referenčná hodnota pre slobodu.  To je obdobie, ktoré je potrebné na to, aby sme sa znova naučili mať radosť a spokojnosť z vnútornej slobody.  Väčšina mužov považuje 90-dňovú periódu očistenia za mužskú výzvu, čo už dlhý čas chýbalo v ich živote.  Okrem toho vedci zistili, že dĺžka mnohých rehabilitačných modelov, vrátane AA  trvá približne 90 dní na  to, aby sa mozog sám „vynuloval“ a „oslobodil“ a aby program dosiahol pre nás trvalý účinok.
Modlitba:každý účastník programu by sa mal zaviazať ku každodennej modlitbe (20 – 60 minút). Keď je to možné, je veľmi účinná spoločná modlitba bratstva Exodus 90. Deväťdesiat textov  z knihy Exodus a zodpovedajúce meditácie a akčné body sú určené na usmerňovanie modlitby počas 90 dní Exodu.  Súčasťou modlitby je aj modlitba ruženca.

Askéza: studená alebo vlažná krátka sprcha;  žiadny  alkohol, dezert ani sladkosť;  žiadna strava medzi hlavnými jedlami dňa;  bez sódy alebo sladených nápojov;  bez televízie,  počúvať sa môže len hudba, ktorá dvíha dušu k Bohu;  počítač iba na prácu alebo štúdium;  pravidelné a intenzívne cvičenie;  žiadne výraznejšie nákupy a sedem hodín spánku každú noc je nevyhnutné.

Bratstvo/ spoločenstvo: skladá sa z 5-7 mužov a moderátora.  Tieto spoločenstvá sú konkrétne a nie je online.  Najlepšie keď spoločenstvo je tvorené z mužov z farnosti, práce, či blízkeho okolia, aby s vami uskutočnili túto cestu. Bratstvo sa stretáva trikrát v týždni maximálne 30 minút.  Minimálne: 1 stretnutie / týždeň.  Tieto stretnutia sú príležitosťou pre členov spoločenstva, aby sa mohli podeliť o vlastnú skúsenosť a boli si aj navzájom inšpiráciou a povzbudením.

EXODUS 90 je výzvou, aby sme boli schopní ostať slobodnými vo svete, ktorý nás „zotročuje“…  Exodus 90 poskytuje príležitosť pre mužov, ktorí sa rozhodnú urobiť niečo pre seba a tým aj pre svojich najbližších Ale je pravda, že tento program nie je pre všetkých a tak isto ani nie je vždy vhodný čas pre EXODUS 90. Ale ak niekto cíti, že by to bolo užitočné a stálo by to za námahu, nech sa ku mne pripojí a dá mi vedieť. Začíname na Popolcovú stredu 6. marca 2019.

mobil: 0905 200 245; email: frantisek.bartos@minv.sk

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Duchovný výcvikový program pre mužov EXODUS 90

Trojkráľové požehnanie

Od sviatku Zjavenia Pána (6. januára) až do Hromníc (2. februára) je starobylým kresťanským zvykom požehnávať príbytky ako aj priestor, kde pracujeme. Neraz sa pýtame: „Načo je dobré také požehnanie? Aký to má význam? Nie je to len zastarala folklórna záležitosť?“

Pri požehnaní domov treba vždy vnímať dva rozmery: jeden je pastoračný – dáva nám možnosť a priestor pre stretnutie, rozhovor a povzbudenie, druhý rozmer je duchovný – dáva nám priestor pre spoločnú modlitbu a požehnanie.

Možno práve teraz, keď medzi sebou komunikujeme už viac virtuálne, je čím potrebnejšie si uvedomovať dôležitosť osobného stretnutia a rozhovoru. Ešte nikdy nebol človek viac osamotený ako dnes, aj keď má v počítači aj tisícky priateľov. Ako je pre nás potrebné, aby sme sa navzájom aj počúvali a povzbudzovali pre život a nádej. Za dobrým priateľom sa oplatí precestovať aj stovky kilometrov… Nie aby sme hovorili o druhých, ale aby sme sa my vedeli navzájom povzbudiť. Spoločná modlitba má neskutočnú silu,  generuje v nás všetky pozitívne zložky.

Modlitba a požehnanie sa zdá pre dnešného človeka ako niečo zastaralé, infantílné, či možno aj smiešne a máme pocit hanby niekomu povedať, že sa idem pomodliť alebo idem na sv. omšu. Ale keby sme porozumeli fenoménu modlitby a požehnania, boli by sme ponorení v modlitbe určite viac. Pekne to vysvetlil jeden môj kolega: „Keď nemáme v počítači antivírusový program, postupne sa môžu dostať do nášho PC vírusy a  môžeme stratiť všetky údaje v našom počítači a stane sa nefunkčným…“ Tento obraz by sme mohli použiť na vysvetlenie významu modlitby, požehnania a pôstu. Je to duchovný antivírový program, aby sme v našom vnútri ostali stabilní a slobodní… Lebo postupne cez médiá, ktoré produkujú väčšinou negatívne podnety, cez polopravdivé, primitívne a oplzlé reči  (ktorých je čím ďalej tým viac) sa postupne môže nahlodávať naša vnútorná integrita, pokoj a stabilita a môžeme sa dostať do stavu úplnej ničoty, bezzmyslovosti a beznádeje… a to by bola naša tragédia. Je veľkým darom, keď máme niekoho, kto sa za nás modlí, praje nám dobro, povzbudzuje nás a má nás nezištne rád. To sú neraz naši starí rodičia, rodičia, či priatelia. Ešte vzácnejšie je, keď si aj my vieme nájsť čas pre modlitbu a pre stretnutie s Bohom.

Označenie na dverách  20-C+M+B-19 v sebe zahŕňa požehnanie a modlitbu. Číslice znamenajú aktuálny rok 2019 a písmená CMB sú skratky latinských slov: Christus  mansionem benedicat (Kristus nech požehná tento dom, či priestor). Dávnejšie sa používali písmena troch kráľov: Gašpar, Melicher a Baltazár, ktorí vo svojom živote hľadali Ježiša. Aj to je pre nás hlboká inšpirácia.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Trojkráľové požehnanie

Sviatok Svätej rodiny v našej kaplnke v Lešti

Dňa 30. decembra 2018 sme v našej kaplnke v Lešti spoločne oslávili sviatok sv. Rodiny. Je to sviatok, ktorý dáva Vianociam širší významový rozmer v zameraní sa na vzťahy v rodine a jej úlohu v spoločnosti.
V chráme sa hovorí aj o sviatku duchovnej rodiny farského spoločenstva. Kaplnka bola preplnená ako ešte nikdy. V okamihu sa malý priestor kaplnky stal akoby katedrálou…Počas svätej omše sa striedali dva zbory: jeden senohradský a druhý zbor sestričiek z Haliče. Kaplán privítal všetkých zúčastnených ako aj vzácnych hostí: P. Gebharda Paula Máriu Sigla, zakladateľa spoločenstva Rodiny Panny Márie apolu s P. Najllom z Írska a pána farára zo Senohradu Ladislava Zajaca.
V rámci slávnosti pater Paul daroval našej kaplnke obraz Panny Máriea všetkým udelil osobné požehnanie relikviou sv. Pátra Pia. Stretnutie veriacich pokračovalo spoločenským posedením. Slávnosť Svätej rodiny s požehnaním obrazu bolo nádherným vyvrcholením duchovnej služby v Centre výcviku Lešť za rok 2018. Všetkým sa chcem poďakovať za priateľstvo, pomoc a podporu v tomto roku.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Sviatok Svätej rodiny v našej kaplnke v Lešti