Štyri štádia muža

Ako postupujeme štádiami svojho života, prechádzame rozličným usporiadaním archetypov. Ako deti rastú, ich uvedomenie seba samých ako jedincov narastá a ony sa ako jedinci presadzujú. To je bojovník. Bojovník sa definuje ako jedinec vo svete svojimi skutkami. ďalej prechádzame ku milovníkovi, kde sa učíme, ako sa znovu spájať s ľuďmi vôkol seba. Dvoríme a ženíme či vydávame sa. Akonáhle sa vydáme za kariérou, nasleduje kráľ. Berieme na seba zodpovednosti. Dostávame sa pod autoritu druhých a druhí sa dostávajú pod autoritu našu. Nakoniec odchádzame na dôchodok a prostredníctvom svojej nahromadenej múdrosti sa stávame mudrcom.
1. Bojovník – Bojovník reprezentuje v našom živote odvahu. Bojovník je muž činu, ktorý robí to, čo sa vyžaduje. Bojovník chráni tých, ktorí sú mu zverení, ktorých vedie. Napriek svojim strachom sa postaví a vzoprie. Bojovník zaistí, že spravodlivosť, ktorú dobrý kráľ nariadil, bude nastolená.
2. Milovník – Milovník reprezentuje v našom živote lásku. Skutočný milovník má vrúcnu lásku k sebe, k tým, ktorí sú okolo neho a k celému stvoreniu. Prostredníctvom súcitu sme spojení s každým vôkol nás. Chceme druhým pomôcť, pretože vieme o svojej jednote v základoch. Zdieľame s druhými ich radosť. Zdieľame s nimi ich bolesť.
3. Kráľ – Kráľ reprezentuje v našom živote autoritu – autoritu nad druhými a čo je ešte dôležitejšie, autoritu nad sebou samými. Nemôžeme, napríklad, žiť na dvoch miestach naraz. Musíme si vybrať a potom prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Kráľ, ako symbol autority v našom živote, v nás existuje ako nepopierateľný fakt. Bez autority, zodpovednosti a disciplíny sa náš život rýchlo roztriešti na chaos. Nedokázali by sme si vybrať, čo budeme jesť na raňajky, čo si oblečieme, kam pôjdeme, alebo čo by sme mali urobiť ako prvé.
4. Mudrc – Mudrc reprezentuje múdrosť v našom živote. Je liečiteľom, ktorý prinavracia späť to, čo sa nevedomosťou stratilo. Mudrc má hĺbku pochopenia sveta, ktorá prekračuje hranice zvyčajného chápania. Ak svoju múdrosť používame dobre, náš kráľ urobí dobré rozhodnutia. Mudrc sa nenechá pomýliť vonkajším prejavom či vzhľadom vecí, no vidí cez ne pravdu.
Spracované podľa knihy Victora MacGilla Dragons in Our Lives:

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Štyri štádia muža

Kaplán vbehol do horiacej katedrály, zachránil tŕňovú korunu

Paríž 16. apríla 2019 (HSP/Foto:TASR/AP-Kamil Zihnioglu)
Veľkú odvahu pri požiari katedrály Notre-Dame preukázal kaplán parížskych hasičov otec Fournier. Do horiacej budovy vbehol v snahe zachrániť cenné artefakty, čo sa mu nakoniec podarilo. Medzi zachránenými relikviami je aj tŕňová koruna, ktorú mal mať na sebe Ježiš pri ukrižovaní.

Obrovský požiar v pondelok predvečer zasiahol katedrálu, ktorú počas jedného roka navštívi niekoľko miliónov návštevníkov. V tom čase sa vo vnútri budovy nachádzali mnohé cenné artefakty.
Našťastie na miesto požiaru dorazil aj kaplán parížskych hasičov otec Fournier. Ten vošiel do horiaceho objektu z ktorého sa mu podarilo zachrániť tŕňovú korunu a Najsvätejšiu sviatosť oltárnu
Práve spomínaná koruna je jednou z najvzácnejších relikvií, ktoré sa vo vnútri katedrály nachádzali. Podľa všetkého ju mal na sebe Ježiš pri ukrižovaní a do Francúzska ju mal doviesť v roku 1238 kráľ Ľudovít IX. Francúzsky.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Kaplán vbehol do horiacej katedrály, zachránil tŕňovú korunu

Duchovný výcvikový program pre mužov EXODUS 90

Skoré rána v tichej modlitbe, fyzické cvičenia, chladná sprcha a internet iba na prácu – to je len niekoľko pravidiel duchovného projektu Exodus 90,  na ktorý vás pozývam pri príležitosti začiatku pôstneho obdobia (6. marec. 2019). Program Exodus 90 je založený na náročnej 90-dňovej perióde vnútornej očisty, ktorý  podporuje bratstvo (spoločenstvo) podobne zmýšľajúcich mužov a je zameraný na väčšiu vnútornú slobodu  a v konečnom dôsledku aj čistejšiu a nesebeckú lásku voči najbližším. Exodus 90 je o slobode, je o hľadaní svojej vnútornej integrity s Bohom.

V čom spočíva EXODUS 90 ?
Exodus 90 má štyri piliere: 1. 90 dní, 2. modlitba, 3. askéza, 4. bratstvo (spoločenstvo)

Všetky štyri piliere spolu vedú k slobode.  To nie je nič nové… Je to vlastne tradícia Cirkvi a zvlášť duchovných Otcov 3. a 4. storočia.  Je potrebné  znovu objaviť a predstaviť katolícku tradíciu mužom, ktorí často ani nevedia o vzácnom dedičstve, ktoré dostali do vienka.

90 dní:  je 90-dňová referenčná hodnota pre slobodu.  To je obdobie, ktoré je potrebné na to, aby sme sa znova naučili mať radosť a spokojnosť z vnútornej slobody.  Väčšina mužov považuje 90-dňovú periódu očistenia za mužskú výzvu, čo už dlhý čas chýbalo v ich živote.  Okrem toho vedci zistili, že dĺžka mnohých rehabilitačných modelov, vrátane AA  trvá približne 90 dní na  to, aby sa mozog sám „vynuloval“ a „oslobodil“ a aby program dosiahol pre nás trvalý účinok.
Modlitba:každý účastník programu by sa mal zaviazať ku každodennej modlitbe (20 – 60 minút). Keď je to možné, je veľmi účinná spoločná modlitba bratstva Exodus 90. Deväťdesiat textov  z knihy Exodus a zodpovedajúce meditácie a akčné body sú určené na usmerňovanie modlitby počas 90 dní Exodu.  Súčasťou modlitby je aj modlitba ruženca.

Askéza: studená alebo vlažná krátka sprcha;  žiadny  alkohol, dezert ani sladkosť;  žiadna strava medzi hlavnými jedlami dňa;  bez sódy alebo sladených nápojov;  bez televízie,  počúvať sa môže len hudba, ktorá dvíha dušu k Bohu;  počítač iba na prácu alebo štúdium;  pravidelné a intenzívne cvičenie;  žiadne výraznejšie nákupy a sedem hodín spánku každú noc je nevyhnutné.

Bratstvo/ spoločenstvo: skladá sa z 5-7 mužov a moderátora.  Tieto spoločenstvá sú konkrétne a nie je online.  Najlepšie keď spoločenstvo je tvorené z mužov z farnosti, práce, či blízkeho okolia, aby s vami uskutočnili túto cestu. Bratstvo sa stretáva trikrát v týždni maximálne 30 minút.  Minimálne: 1 stretnutie / týždeň.  Tieto stretnutia sú príležitosťou pre členov spoločenstva, aby sa mohli podeliť o vlastnú skúsenosť a boli si aj navzájom inšpiráciou a povzbudením.

EXODUS 90 je výzvou, aby sme boli schopní ostať slobodnými vo svete, ktorý nás „zotročuje“…  Exodus 90 poskytuje príležitosť pre mužov, ktorí sa rozhodnú urobiť niečo pre seba a tým aj pre svojich najbližších Ale je pravda, že tento program nie je pre všetkých a tak isto ani nie je vždy vhodný čas pre EXODUS 90. Ale ak niekto cíti, že by to bolo užitočné a stálo by to za námahu, nech sa ku mne pripojí a dá mi vedieť. Začíname na Popolcovú stredu 6. marca 2019.

mobil: 0905 200 245; email: frantisek.bartos@minv.sk

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Duchovný výcvikový program pre mužov EXODUS 90

Trojkráľové požehnanie

Od sviatku Zjavenia Pána (6. januára) až do Hromníc (2. februára) je starobylým kresťanským zvykom požehnávať príbytky ako aj priestor, kde pracujeme. Neraz sa pýtame: „Načo je dobré také požehnanie? Aký to má význam? Nie je to len zastarala folklórna záležitosť?“

Pri požehnaní domov treba vždy vnímať dva rozmery: jeden je pastoračný – dáva nám možnosť a priestor pre stretnutie, rozhovor a povzbudenie, druhý rozmer je duchovný – dáva nám priestor pre spoločnú modlitbu a požehnanie.

Možno práve teraz, keď medzi sebou komunikujeme už viac virtuálne, je čím potrebnejšie si uvedomovať dôležitosť osobného stretnutia a rozhovoru. Ešte nikdy nebol človek viac osamotený ako dnes, aj keď má v počítači aj tisícky priateľov. Ako je pre nás potrebné, aby sme sa navzájom aj počúvali a povzbudzovali pre život a nádej. Za dobrým priateľom sa oplatí precestovať aj stovky kilometrov… Nie aby sme hovorili o druhých, ale aby sme sa my vedeli navzájom povzbudiť. Spoločná modlitba má neskutočnú silu,  generuje v nás všetky pozitívne zložky.

Modlitba a požehnanie sa zdá pre dnešného človeka ako niečo zastaralé, infantílné, či možno aj smiešne a máme pocit hanby niekomu povedať, že sa idem pomodliť alebo idem na sv. omšu. Ale keby sme porozumeli fenoménu modlitby a požehnania, boli by sme ponorení v modlitbe určite viac. Pekne to vysvetlil jeden môj kolega: „Keď nemáme v počítači antivírusový program, postupne sa môžu dostať do nášho PC vírusy a  môžeme stratiť všetky údaje v našom počítači a stane sa nefunkčným…“ Tento obraz by sme mohli použiť na vysvetlenie významu modlitby, požehnania a pôstu. Je to duchovný antivírový program, aby sme v našom vnútri ostali stabilní a slobodní… Lebo postupne cez médiá, ktoré produkujú väčšinou negatívne podnety, cez polopravdivé, primitívne a oplzlé reči  (ktorých je čím ďalej tým viac) sa postupne môže nahlodávať naša vnútorná integrita, pokoj a stabilita a môžeme sa dostať do stavu úplnej ničoty, bezzmyslovosti a beznádeje… a to by bola naša tragédia. Je veľkým darom, keď máme niekoho, kto sa za nás modlí, praje nám dobro, povzbudzuje nás a má nás nezištne rád. To sú neraz naši starí rodičia, rodičia, či priatelia. Ešte vzácnejšie je, keď si aj my vieme nájsť čas pre modlitbu a pre stretnutie s Bohom.

Označenie na dverách  20-C+M+B-19 v sebe zahŕňa požehnanie a modlitbu. Číslice znamenajú aktuálny rok 2019 a písmená CMB sú skratky latinských slov: Christus  mansionem benedicat (Kristus nech požehná tento dom, či priestor). Dávnejšie sa používali písmena troch kráľov: Gašpar, Melicher a Baltazár, ktorí vo svojom živote hľadali Ježiša. Aj to je pre nás hlboká inšpirácia.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Trojkráľové požehnanie

Sviatok Svätej rodiny v našej kaplnke v Lešti

Dňa 30. decembra 2018 sme v našej kaplnke v Lešti spoločne oslávili sviatok sv. Rodiny. Je to sviatok, ktorý dáva Vianociam širší významový rozmer v zameraní sa na vzťahy v rodine a jej úlohu v spoločnosti.
V chráme sa hovorí aj o sviatku duchovnej rodiny farského spoločenstva. Kaplnka bola preplnená ako ešte nikdy. V okamihu sa malý priestor kaplnky stal akoby katedrálou…Počas svätej omše sa striedali dva zbory: jeden senohradský a druhý zbor sestričiek z Haliče. Kaplán privítal všetkých zúčastnených ako aj vzácnych hostí: P. Gebharda Paula Máriu Sigla, zakladateľa spoločenstva Rodiny Panny Márie apolu s P. Najllom z Írska a pána farára zo Senohradu Ladislava Zajaca.
V rámci slávnosti pater Paul daroval našej kaplnke obraz Panny Máriea všetkým udelil osobné požehnanie relikviou sv. Pátra Pia. Stretnutie veriacich pokračovalo spoločenským posedením. Slávnosť Svätej rodiny s požehnaním obrazu bolo nádherným vyvrcholením duchovnej služby v Centre výcviku Lešť za rok 2018. Všetkým sa chcem poďakovať za priateľstvo, pomoc a podporu v tomto roku.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Sviatok Svätej rodiny v našej kaplnke v Lešti

Požehnané Vianoce

Milí priatelia,
tento rok budeme po prvý krát sláviť Vianoce v Centre výcviku Lešť v novozariadenej kaplnke sv. Františka z Assisi. Veľmi sa teším na túto udalosť. Pre mňa sú Vianoce sviatkami nádeje a radosti, lebo Boh chcel mať podiel na ľudskom údele až tak, že sa s nami stal jedno v osobe Ježiša Krista. Nenarodil sa do ideálnych podmienok, rozhodol sa prebývať v takých podmienkach aké jednoducho sú… aj s obmedzeniami ale aj drámami. Preukázal svoju milosrdnú a láskyplnú náklonnosť voči ľuďom. On je Emanuel – Boh s nami. Uvedomujem si, že aj v tých špecifických podmienkach môjho života, chce kráčať vedľa mňa, aby ma posilnil, previedol cez všetky úskalia môjho života a nakoniec ma spasil (priviedol k Otcovi do neba).
Sviatky narodenia Ježiša Krista nám chcú pripomenúť, že aj keď my žijeme v ťažkom a komplikovanom svete, vo svete mnohých možností i nástrah, ale zároveň aj mnohých obmedzení a vlastných limitov, Boh chce aj dnes s nami zdieľať život. Nechajme sa dotknúť a osloviť zázrakom Vianoc. Nechajme sa premeniť láskou a nádejou. Lebo Kristus objíma celého človeka a nechce nikoho stratiť.
Ak sa Boh vkladá do našich rúk ako dieťa do rúk svojich rodičov, to znamená, že nekonečne milujúci Boh nechce stáť pred nami ako niekto, kto nás nekonečne prevyšuje, ale ako brat, ktorý sa nám zveruje.
Mocný Boh sa nám ponúka ako celkom bezbranný, aby sme ho mohli objať ako dieťa a prijať ho do nášho srdca.                                                                                                       
Nevymeňme skutočné Vianoce za gýč. Nevymeňme Ježiša za lacný darček, ktorý časom aj tak vyhodíme z nášho domu. Prijmime Ježiša ako vzácny dar z neba ako niekoho, kto nás učí umeniu zmysluplne a aj radostne žiť.                                                                                Radostné a požehnané Vianoce Vám zo srdca praje kaplán František

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Požehnané Vianoce

Oblastné stretnutie duchovných v Centre výcviku Lešť

Dňa 12. novembra 2018 sa uskutočnilo po prvý krát oblastné stretnutie duchovných Ordinariátu OS a OZ SR v Centre výcviku Lešť. Vojenskí, policajní a väzenskí duchovní pôsobiaci v jednotlivých rezortných útvaroch banskobystrického kraja sa pravidelne v priebehu roka stretávajú na jednotlivých pracoviskách duchovných, aby sa mohli viac oboznámiť s činnosťou a prostredím svojich kolegov. Okrem duchovného programu prejednávajú jednotlivé úlohy dané ordinárom a spoločne hľadajú riešenia pastoračnej služby.
V cente výcviku Lešť začal program v novovytvorenej kaplnke sv. Františka z Assisi slávením sv. omše, ktorú celebroval väzenský duchovný kpt. Mgr. Ľuboš Kaščák, CM z ÚVV v Banskej Bystrici a prítomným kňazom sa prihovoril policajný duchovný kpt. Mgr. František Smelý z KR PZ v Banskej Bystrici. Po ukončení bohoslužby informoval kaplán z CV Lešť plk. Dr. František Bartoš o teologickom význame umeleckého a technického prevedenia interiéru kaplnky.
Po pracovnom rokovaní o jednotlivých úlohách na ďalšie obdobie, duchovní pokračovali prezentáciou o Centre výcviku Lešť pod vedením Ing. Ivana Kvasnu a následne navštívili jednotlivé výcvikové zariadenia ako je vrtuľník pri vododrome, dedinku Kišlak, automoto strelnicu, ako aj železničnú stanicu… Po jednotlivých výcvikových zariadeniach duchovných odborne sprevádzal rtm. Miroslav Čief.
Ďalšími účastníkmi Oblastného stretnutia okrem spomenutých duchovných boli: plk. ThLic. Marko Trochan z Veliteľstva vzdušných síl Zvolen, mjr. ThLic. František Miháľ zo Zmiešaného krídla Otta Smika v Sliači, npor. Mgr. Pavel Lukáč z Brigády velenia, riadenia a prieskumu vo Zvolene – Podborová a hosťom oblastného stretnutia bol aj redaktor časopisu Obrana Jozef Žiak. Podľa vyjadrenia zúčastnených duchovných, pracovné stretnutie v Centre výcviku Lešť bolo pre nich veľkým obohatením.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Oblastné stretnutie duchovných v Centre výcviku Lešť

Príbeh kríža v Lešti

V tomto čase, kedy si viac a intenzívnejšie spomíname na našich zosnulých, chcel by som vám rozpovedať príbeh o kríži, ktorý môžete vidieť po pravej strane prístupovej cesty do Vojenského obvodu Lešť, pred odbočkou na UB 300.
Tento kríž bol kultovým miestom obyvateľov Senohradských lazov, kde najvýznamnejším bol práve Oremov Laz.
Obyvatelia Oremovho Lazu už dlhšie uvažovali o tom, aby mali aj oni vo svojej blízkosti miesto, kde sa môžu zastaviť, pomodliť, ale aj zaspomínať na svojich blízkych, ktorí už odišli do večnosti. V roku 1940 bol postavený žulový kríž, okolo ktorého urobili ešte aj malú ohrádku. Nazývaný je aj „Gregušov kríž“, nakoľko ho dala postaviť rodina Turanová, prímením Gregušovci.
Od toho času sa stal tento kríž aj bohoslužobným miestom, kde sa slúžili príležitostné poľné sv. omše pre vojakov a obyvateľov lazov. Tieto bohoslužby v tom čase viedli kapláni Slovenskej armády, ktorá mala na Oremovom Laze stálu posádku. Uvedomil som si, že už v tomto čase (1940) tu existovala vojenská duchovná služba :-).
Keď prišli ruskí vojaci, všetko sa zmenilo… z kríža sa stratil korpus (umelecké stvárnenie ukrižovaného Ježiša Krista)a pietne miesto úplne spustlo… Čo je ale zaujímavé, je fakt, že kríž aj v týchto ťažkých časoch ostal stáť na svojom mieste.
Až v roku 2011 na podnet p. Jána Stehlíka bol znovu nainštalovaný korpus, ale keď sa zastavíte pri kríži, uvedomíte si, že pôvodné znázornené Ježišovo telo bolo oveľa väčších rozmerov ako v súčastnosti. Vidíte to na kríži, kde sú diery po úchytkách korpusu…Súčasný korpus je teda oveľa menší a to preto, lebo je zo železného kríža z miestneho cintorína v Senohrade. Pôvodný kríž bol obklopený dvomi lipami..
Miestni obyvatelia Oremovho Lazu pracovali na svojich gazdovstvách väčšinou v poľnohospodárstve: hovädzí dobytok a ovce, lesníctve a spracovaní dreva, včelárstve, zaoberali sa tiež ovocinárstvom a pestovaním obilnín a zemiakov. Ešte aj po rokoch tu môžeme vidieť nádherné ovocné stromy a rozľahlé pasienky…
Najznámejšími rodinami Oremovho Lazu boli Oremovci (prímením Koneční, či Priehradskí), Mozoľovci, Gutenovci, Ondrejkovci, Stehlíkovci, Ľuptákovci, Valentovci a Turanovci. Tieto rodiny mali ku kamennému krížu mimoriadnu úctu. Veď tento kríž bol ich duchovným miestom – uprostred prírody, vedľa ktorého prechádzali s pozdvihnitím klobúka, či čiapky, keď išli pracovať na svoje polia, a keď sa večer ukonaní vracali domov, mohli sa na chvíľu pristaviť a aspoň krátko poďakovať za všetko to, čo im Pán požehnal…
Podarí sa nám dať tomuto miestu aj po rokoch primeraný vzhľad a úctu? Možno by mohol aj nám poslúžiť, aby sme aspoň pohľadom, či znakom kríža mohli pozdraviť nášho Pána, keď pôjdeme do práce, alebo sa budeme z nej vracať do našich domovov…
(Z rozprávania pána Jána Stehlíka, ktorý pochádza z Oremovho Lazu)

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Príbeh kríža v Lešti

Pastoračná návšteva vojenského biskupa Mons. Františka Rábeka, ordinára OS a OZ SR v Centre výcviku Lešť

Dňa 18. októbra 2018 o 13.00 hod. sa uskutočnilo slávnostné požehnanie Kaplnky sv. Františka z Assisi v Centre výcviku Lešť. Pontifikálnu svätú omšu celebroval vojenský biskup Mons. František Rábek. Na tejto slávnosti sa zúčastnili vojenskí a policajní duchovní na čele s generálnym vikárom pplk. Bartolomejom Juhásom, duchovní susedných farností ako aj prednosta Vojenského obvodu Lešť, zástupcovia KR PZ v BB, zástupcovia Výcvikového centra HaZZ v Lešti, zástupcovia Vojenských lesov a majetkov, príslušníci a zamestnanci CV Lešť a ďalší hostia. Slávnosť hudobne doprevádzal chrámový spevokol zo Senohradu.

Vojenský biskup vo svojom príhovore priblížil, prečo sa sv. František stal patrónom kaplnky v Lešti: Duchovná služba v Centre výcviku Lešť vznikla za pontifikátu pápeža Františka, duchovnú službu zriadil ordinár OS a OZ SR biskup František a aj prvý duchovný nosí meno sv. Františka z Assisi. Preto bolo celkom prirodzené, že sme patróna sv. Františka akoby dostali darom… nielen obrazne, ale aj doslova v podobe relikvie sv. Františka, ktorú nám darovali sestry z komunity sv. Jozefa z Janova v Taliansku.
Najväčší dôvod pre ktorý sa stal sv. František našim patrónom je ten, že František z Assisi bol vojak a rytier… Keď bol v zajatí a ochorel, uvedomil si, že ešte väčšou katastrofou než je vojna, sú zlé vzťahy medzi ľuďmi a neúcta k prírode… Bol to práve on, kto povedal, že na prvom mieste nemôže byť mamona, ale potrebné je budovanie vzťahov s Bohom a tiež s inými ľuďmi, lebo vojny vznikajú z egoizmu a z túžby po zisku. Vychádzajú z nášho srdca a našich vzťahov. Jeho najznámejšia modlitba je práve modlitba za pokoj…
František bol aj vynikajúcim vyjednávačom. So sultánom dokázal urobiť dohodu, že on a jeho bratia môžu ostať vo Svätej Zemi, aj napriek veľkým náboženským konfliktom moslimského a kresťanského sveta, ktoré pretrvávajú dodnes. Svätý František z Assisi sa tak stáva dôstojným patrónom našej kaplnky a taktiež personálnej farnosti v CV Lešť.

Po skončení obradov vystúpila aj umelkyňa sr. Veronika Mária Orešková, absolventka umeleckých škôl polychrómie v Innsbrucku (Rakúsko) a vo Florencii (Taliansko), ktorá predstavila celkový umelecký zámer ako aj techniku tvorby.

V priebehu tohto roka bola budova laserovej strelnice premenovaná na kaplnku. V posledných týždňoch prešla celkovou obnovou a dostala aj úplne nové liturgické zariadenie. Som veľmi rád, že sa nám podarilo spoločnými silami pripraviť dôstojný priestor z hľadiska technického, umeleckého, ako aj duchovného.
Chcem sa aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom boli nápomocní tomuto dielu.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Pastoračná návšteva vojenského biskupa Mons. Františka Rábeka, ordinára OS a OZ SR v Centre výcviku Lešť

Požehnanie znakovej zástavy Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru.

V kongresovej sále Okresného úradu V Banskej Bystrici za účasti všetkých riadiacich funkcionárov hraničnej a cudzineckej polície, bola slávnostne zavedená znaková zástava tejto služby, ktorú viceprezident Policajného zboru gen. JUDr. Ľubomír Ábel slávnostne odovzdal riaditeľovi úradu plk. JUDr. Ladislavovi Csémimu.
Po tomto slávnostnom akte duchovný vikariátu OS a OZ plk. ThDr. František Bartoš, PhD. znakovú zástavu požehnal. … „Symboly znázornené na zástave vyjadrujú hodnoty, ktoré uznávame a chceme ich zachovať pre túto dobu aj pre budúce generácie.“…

V rámci slávnosti riaditeľ úradu odovzdal pamätné plakety 24 policajtom služby hraničnej a cudzineckej polície, ktorí sa významnou mierou podieľali na jej plnení, a tým tiež prispeli k šíreniu jej dobrého mena.

kpt. Mgr. František Smelý
duchovný KR PZ BB

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Požehnanie znakovej zástavy Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru.