9 predsavzatí pápeža Františka pre nový rok 2020


Nový rok je časom predsavzatí. Inšpirujte sa tým, čo považuje pápež František za dôležité a čo zdôraznil pri stretnutí so zamestnancami Vatikánu. Pre všetkých môžu tieto body slúžiť ako novoročné predsavzatie.
1. Starajte sa o svoj duchovný život, o vzťah k Bohu, ktorý je základom všetkého, čo robíme a čo sme.
2. Starajte sa o rodinný život a dávajte svojim deťom a drahým nielen peniaze, ale predovšetkým čas, pozornosť a lásku.
3. Starajte sa o svoje vzťahy s druhými, premieňajte svoju vieru v život a slová v dobré skutky, najmä voči ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.
4. Starajte sa o svoj jazyk. Očistite ho od urážlivých a hanlivých slov i od slov, ktoré vyjadrujú svetský úpadok.
5. Liečte rany srdca olejom odpustenia. Odpúšťajte ľuďom, ktorí vás zranili, ošetrujte rany, ktoré ste spôsobili druhým.
6. Dbajte na svoju prácu. Vykonávajte ju s nadšením, pokorou, kompetenciou, vášňou a s vďačnosťou.
7. Vyvarujte sa závisti a žiadostivosti, nenávisti a negatívnym pocitom, ktoré ničia váš vnútorný pokoj a menia vás na ľudí zničených a ničiacich iných.
8. Majte sa na pozore pred nenávisťou, vedúcou k pomste, pred lenivosťou, vedúcou do existenciálnej eutanázie, pred ukazovaním prstom, vedúcim k domýšľavosti, a pred neustálym sťažovaním, ktoré privádza k zúfalstvu.
9. Starajte sa o bratov a sestry, ktorí to potrebujú… starých ľudí, chorých, hladných, bezdomovcov a cudzincov. Podľa toho totiž budeme súdení.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.