Zahraničné aktivity Ordinariátu OS a OZ SR

Zahraničné Púte v roku 2020 s Ordinariátom OS a OZ SR:

• 13. – 19. mája 2020 – 62. medzinárodná vojenská púť do Lúrd. Doprava je zabezpečená bezplatne služobnými autobusmi.
stravovanie: počas cesty tam a späť individuálne, počas pobytu v Lurdoch plná penzia.
Prosím Vás o zasielanie prihlášok do 28. februára 2020. Účastnícky poplatok 165,- €. (povinná úhrada pred nástupom do autobusu.)

• 13. júna 2020 – Cyrilometodské stretnutie vojenských ordinariátov SR a MR v Zalavári (Blatnohrad) v Maďarsku. doprava: služobnými autobusmi MO SR bezplatne z Bratislavy;
účastnícky poplatok: 5,- €
stravovanie: počas cesty tam a späť individuálne; uzatváranie prihlášok – 31. mája 2020

• 4. – 14. augusta 2020 – účasť na medzinárodnej vojenskej púti – Varšava – Čenstochová v Poľsku, počet účastníkov: celkom 20 (Len pre príslušníkov OS SR);
doprava: podľa okolností;
účastnícky poplatok: žiadny;
nocľah: zadarmo v stanoch;
stravovanie: zadarmo v poľných podmienkach; špecifická požiadavka – zdravotný stav, kondícia a plná poľná výbava na 300 kilometrový peší pochod; uzatváranie prihlášok – 31. mája 2020

• 6. – 12. septembra 2020 – 15. národná púť Ordinariátu OS a OZ SR do Ríma a Vatikánu. Doprava je zabezpečená bezplatne služobnými autobusmi, stravovanie: počas cesty tam a späť individuálne, počas pobytu v Ríme raňajky a večere, obed individuálne. Účastnícky poplatok je 200,- € povinná úhrada pred nástupom do autobusu; uzatváranie prihlášok – 31. mája 2020.

Bližšie informácie môžete obdržať u svojho kaplána

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.