Domáce aktivity ordinariátu

5. marca 2019 – 16. výročie Ordinariátu OS a OZ SR.
11. – 15. marca 2019 – duchovné cvičenia kňazov a diakonov ordinariátu – Červený Kláštor.
14. apríla 2019 – Kvetná nedeľa za účasti mládeže v Katedrále svätého Šebastiána, Bratislava –Krasňany.
18. apríla 2019 – Zelený štvrtok, svätá omša svätenia olejov – Missa chrismatis a obnovenia kňazských sľubov o 9,00 hod v Katedrále svätého Šebastiána, Bratislava – Krasňany.
9.- 10. júna 2019 – odborné zhromaždenie kňazov, Bratislava.

Púte:
• 5. júla 2019 – účasť na púti k svätému Cyrilovi a Metodovi, Nitra.
• 6. – 7. júla 2019 – 23. púť Ordinariátu OS a OZ SR do Levoče.
• 28. júla. 2019 – púť na Gorazdov.
• 15. septembra 2019 – účasť príslušníkov OS a OZ SR na národnej púti v Šaštíne-Strážach.

V prípade záujmu zúčastniť sa na niektorých púťach, informujte sa u svojho kaplána