Domáce aktivity ordinariátu

Púte:
• 4.-5. júla 2020 – národná púť Ordinariátu OS a OZ SR do Levoče
účastnícky poplatok: 10,- € povinná úhrada pred ubytovaním s raňajkami;
nocľah: Diecézny seminár J. Vojtaššáka v Spišskej Kapitule (1 noc);
stravovanie: raňajky; uzatváranie prihlášok – 31. mája 2020•

• 15. septembra 2020 – účasť príslušníkov OS a OZ SR na národnej púti v Šaštíne-Strážach. (príchod – individuálne)

V prípade záujmu zúčastniť sa na niektorých púťach, informujte sa u svojho kaplána