Zahraničné aktivity ordinariátu

Zahraničné Púte v roku 2019 s Ordinariátom OS a OZ SR:

• 15. – 21. mája 2019 – 61. medzinárodná vojenská púť do Lúrd.
Prosím Vás o zasielanie prihlášok do 28. februára 2019. Poplatok 165,- €.

• 15. júna 2019 – 9. Cyrilometodské stretnutie vojenských ordinariátov SR a MR v Zalavári (Blatnohrad) v Maďarsku.
Prosím Vás o zasielanie prihlášok do 25. mája 2019.

• 4. – 14. augusta 2019 – účasť na 28. medzinárodnej vojenskej púti – Varšava – Čenstochová v Poľsku (10 miest s kaplánom).

• (8. – 14. septembra 2019 Rím termín ešte nepotvrdil) – 14. národná púť Ordinariátu OS a OZ SR do Ríma a Vatikánu.
Prosím Vás o zasielanie prihlášok do 31. mája 2019. Poplatok 200,- €.

Bližšie informácie môžete obdržať u svojho kaplána