15. výročie Ordinariátu OS a OZ SR

Bratislava 2. marca (TK KBS) Ordinariát Ozbrojených síl (OS) a ozbrojených zborov (OZ) SR oslávil prvý marcový deň 15. výročie svojho vzniku. Ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek pri tejto príležitosti za účasti viacerých biskupov a kňazov slávil pontifikálnu svätú omšu v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave – Krasňanoch. Zúčastnil sa na nej aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello, príslušníci Armády SR, Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže, príslušníci Colnej správy, Horskej záchrannej služby a Hasičského záchranného zboru. Okrem toho prišli aj predstavitelia štátnej správy a predstavitelia rezortu obrany, vnútra, financií a spravodlivosti a ďalší hostia.

Biskup Rábek v homílii priblížil osobu patróna vojenskej katedrály sv. Šebastiána. Zdôraznil, že to bol „vojak a kresťan“. Na základe jeho inšpirácie členom ordinariátu pripomenul, aby aj oni boli v službe doma i vo svete profesionáli, a s tým spojili svoje „kresťanské povolanie“. Kňazov v príhovore pozval k tomu, aby veriacim pomáhali ísť „do hĺbky“ – aby poznali svoju vieru a učili ich podľa nej aj žiť – v rodinnom i profesionálnom živote. „Aby ste ich privádzali k modlitbe, božiemu slovu a sviatosťam,“ uviedol. Dobrá rodina je podľa biskupa „obrovská hodnota“, pretože ak príslušník ozbrojených síl a zborov má dobré zázemie, tak sa to pozitívne prejaví aj v jeho službe, čo má priaznivý dopad pre celú spoločnosť, uviedol.

Svätú omšu koncelebrovali bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello, ktorý sa závere prítomným aj prihovoril. „Pri tejto Eucharistii si pripomíname apoštolskú a evanjelizačnú úlohu biskupa a vojenských kaplánov ako vlastných pastierov ozbrojench síl a národnej polície. Prosíme za nich Pána, aby v nich znova zazneli Pánove slova: „Už vás nenazývam sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie zostávalo,“ uviedol.

Po svätej omši sa konal krátky organový koncert prof. Mareka Vrábeľa a odovzdanie vyznamenaní. Oslavy potom pokračovali na Akadémii Policajného zboru, kde uviedli a odovzdali Ročenku Ordinariátu OS a OZ SR.

(TK KBS)

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.