Požehnanie znakovej zástavy Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru.

V kongresovej sále Okresného úradu V Banskej Bystrici za účasti všetkých riadiacich funkcionárov hraničnej a cudzineckej polície, bola slávnostne zavedená znaková zástava tejto služby, ktorú viceprezident Policajného zboru gen. JUDr. Ľubomír Ábel slávnostne odovzdal riaditeľovi úradu plk. JUDr. Ladislavovi Csémimu.
Po tomto slávnostnom akte duchovný vikariátu OS a OZ plk. ThDr. František Bartoš, PhD. znakovú zástavu požehnal. … „Symboly znázornené na zástave vyjadrujú hodnoty, ktoré uznávame a chceme ich zachovať pre túto dobu aj pre budúce generácie.“…

V rámci slávnosti riaditeľ úradu odovzdal pamätné plakety 24 policajtom služby hraničnej a cudzineckej polície, ktorí sa významnou mierou podieľali na jej plnení, a tým tiež prispeli k šíreniu jej dobrého mena.

kpt. Mgr. František Smelý
duchovný KR PZ BB

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.