Duchovný výcvikový program pre mužov EXODUS 90

Skoré rána v tichej modlitbe, fyzické cvičenia, chladná sprcha a internet iba na prácu – to je len niekoľko pravidiel duchovného projektu Exodus 90,  na ktorý vás pozývam pri príležitosti začiatku pôstneho obdobia (6. marec. 2019). Program Exodus 90 je založený na náročnej 90-dňovej perióde vnútornej očisty, ktorý  podporuje bratstvo (spoločenstvo) podobne zmýšľajúcich mužov a je zameraný na väčšiu vnútornú slobodu  a v konečnom dôsledku aj čistejšiu a nesebeckú lásku voči najbližším. Exodus 90 je o slobode, je o hľadaní svojej vnútornej integrity s Bohom.

V čom spočíva EXODUS 90 ?
Exodus 90 má štyri piliere: 1. 90 dní, 2. modlitba, 3. askéza, 4. bratstvo (spoločenstvo)

Všetky štyri piliere spolu vedú k slobode.  To nie je nič nové… Je to vlastne tradícia Cirkvi a zvlášť duchovných Otcov 3. a 4. storočia.  Je potrebné  znovu objaviť a predstaviť katolícku tradíciu mužom, ktorí často ani nevedia o vzácnom dedičstve, ktoré dostali do vienka.

90 dní:  je 90-dňová referenčná hodnota pre slobodu.  To je obdobie, ktoré je potrebné na to, aby sme sa znova naučili mať radosť a spokojnosť z vnútornej slobody.  Väčšina mužov považuje 90-dňovú periódu očistenia za mužskú výzvu, čo už dlhý čas chýbalo v ich živote.  Okrem toho vedci zistili, že dĺžka mnohých rehabilitačných modelov, vrátane AA  trvá približne 90 dní na  to, aby sa mozog sám „vynuloval“ a „oslobodil“ a aby program dosiahol pre nás trvalý účinok.
Modlitba:každý účastník programu by sa mal zaviazať ku každodennej modlitbe (20 – 60 minút). Keď je to možné, je veľmi účinná spoločná modlitba bratstva Exodus 90. Deväťdesiat textov  z knihy Exodus a zodpovedajúce meditácie a akčné body sú určené na usmerňovanie modlitby počas 90 dní Exodu.  Súčasťou modlitby je aj modlitba ruženca.

Askéza: studená alebo vlažná krátka sprcha;  žiadny  alkohol, dezert ani sladkosť;  žiadna strava medzi hlavnými jedlami dňa;  bez sódy alebo sladených nápojov;  bez televízie,  počúvať sa môže len hudba, ktorá dvíha dušu k Bohu;  počítač iba na prácu alebo štúdium;  pravidelné a intenzívne cvičenie;  žiadne výraznejšie nákupy a sedem hodín spánku každú noc je nevyhnutné.

Bratstvo/ spoločenstvo: skladá sa z 5-7 mužov a moderátora.  Tieto spoločenstvá sú konkrétne a nie je online.  Najlepšie keď spoločenstvo je tvorené z mužov z farnosti, práce, či blízkeho okolia, aby s vami uskutočnili túto cestu. Bratstvo sa stretáva trikrát v týždni maximálne 30 minút.  Minimálne: 1 stretnutie / týždeň.  Tieto stretnutia sú príležitosťou pre členov spoločenstva, aby sa mohli podeliť o vlastnú skúsenosť a boli si aj navzájom inšpiráciou a povzbudením.

EXODUS 90 je výzvou, aby sme boli schopní ostať slobodnými vo svete, ktorý nás „zotročuje“…  Exodus 90 poskytuje príležitosť pre mužov, ktorí sa rozhodnú urobiť niečo pre seba a tým aj pre svojich najbližších Ale je pravda, že tento program nie je pre všetkých a tak isto ani nie je vždy vhodný čas pre EXODUS 90. Ale ak niekto cíti, že by to bolo užitočné a stálo by to za námahu, nech sa ku mne pripojí a dá mi vedieť. Začíname na Popolcovú stredu 6. marca 2019.

mobil: 0905 200 245; email: frantisek.bartos@minv.sk

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.