Nová pastoračná miestnosť

Po dvojmesačných prípravách sa nám podarilo vytvoriť novú pastoračnú miestnosť. Pôvodná budova v minulosti slúžila ako laserová strelnica.

Naši kolegovia z oddelenia technických činností pripravili vhodný priestor pre bohoslužbu a oddelenie hnuteľného majetku zase vybavili pastoračnú miestnosť potrebným zariadením. Farnosť v Sebechleboch nám darovala liturgické zariadenie z masívu (oltár, ambónu a svietniky), a sestričky sv. kríža zas ornáty a bohoslužobné predmety na slávenie Eucharistie. Srdečná vďaka za tak vzácne dary.

A tak 31. októbra na vigíliu sviatku Všetkých svätých budeme sláviť v pastoračnej miestnosti prvý krát sv. omšu. Chcem sa poďakovať vedeniu CV Lešť za ústretovosť a podporu. Samozrejme moja vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom napomohli k realizácii pastoračnej miestnosti.

Pozývam všetkých na slávnostnú sv. omšu, ktorú budem obetovať za všetkých kolegov, či rodinných príslušníkov, ktorí nás v tomto období opustili a predišli do večnosti.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.