Úloha duchovnej služby

Bolo to presne 4. septembra 2017 ako bol na slávnostnom nástupe CV Lešť predstavený nový duchovný plk. Dr. František Bartoš. Kaplán vo svojom príhovore uviedol, že jeho úlohou nieje moralizovať, ale skôr povzbudzovať pre vytváranie a prehlbovanie vzťahov… Nie len vo vertikálnom smere, ale aj v horizontálnej oblasti medzi kolegmi a tiež v rodine.

Pastoračnými metódami duchovného sú: pastoračná prítomnosť, pastoračný rozhovor, tichá modlitba alebo aj spoločné slávenie )liturgia).

Duchovná služba pôsobí aj terapeuticky: pomáha nadobúdať vnútorný pokoj a rovnováhu, motivuje pre odpustenie (sebe aj iným) a generuje vnútornú silu pre obnovenie nádeje. Dokáže spracovávať a odstraňovať toxické emócie na pracovisku a v rodine. Správna spiritualita (duchovnosť) nás inšpiruje pre život, obohacuje nás o vnútornú radosť, pomáha prekonávať ťažkosti života (choroba, trauma, strata blízkej osoby, rozpad vzťahu, …) či turbulenciu vzťahov (na pracovisku, v manželstve a v rodine), ale predovšetkým nám dáva zmysel nášho jestvovania.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.