Sviatok Svätej rodiny v našej kaplnke v Lešti

Dňa 30. decembra 2018 sme v našej kaplnke v Lešti spoločne oslávili sviatok sv. Rodiny. Je to sviatok, ktorý dáva Vianociam širší významový rozmer v zameraní sa na vzťahy v rodine a jej úlohu v spoločnosti.
V chráme sa hovorí aj o sviatku duchovnej rodiny farského spoločenstva. Kaplnka bola preplnená ako ešte nikdy. V okamihu sa malý priestor kaplnky stal akoby katedrálou…Počas svätej omše sa striedali dva zbory: jeden senohradský a druhý zbor sestričiek z Haliče. Kaplán privítal všetkých zúčastnených ako aj vzácnych hostí: P. Gebharda Paula Máriu Sigla, zakladateľa spoločenstva Rodiny Panny Márie apolu s P. Najllom z Írska a pána farára zo Senohradu Ladislava Zajaca.
V rámci slávnosti pater Paul daroval našej kaplnke obraz Panny Máriea všetkým udelil osobné požehnanie relikviou sv. Pátra Pia. Stretnutie veriacich pokračovalo spoločenským posedením. Slávnosť Svätej rodiny s požehnaním obrazu bolo nádherným vyvrcholením duchovnej služby v Centre výcviku Lešť za rok 2018. Všetkým sa chcem poďakovať za priateľstvo, pomoc a podporu v tomto roku.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.