Oblastné stretnutie duchovných v Centre výcviku Lešť

Dňa 12. novembra 2018 sa uskutočnilo po prvý krát oblastné stretnutie duchovných Ordinariátu OS a OZ SR v Centre výcviku Lešť. Vojenskí, policajní a väzenskí duchovní pôsobiaci v jednotlivých rezortných útvaroch banskobystrického kraja sa pravidelne v priebehu roka stretávajú na jednotlivých pracoviskách duchovných, aby sa mohli viac oboznámiť s činnosťou a prostredím svojich kolegov. Okrem duchovného programu prejednávajú jednotlivé úlohy dané ordinárom a spoločne hľadajú riešenia pastoračnej služby.
V cente výcviku Lešť začal program v novovytvorenej kaplnke sv. Františka z Assisi slávením sv. omše, ktorú celebroval väzenský duchovný kpt. Mgr. Ľuboš Kaščák, CM z ÚVV v Banskej Bystrici a prítomným kňazom sa prihovoril policajný duchovný kpt. Mgr. František Smelý z KR PZ v Banskej Bystrici. Po ukončení bohoslužby informoval kaplán z CV Lešť plk. Dr. František Bartoš o teologickom význame umeleckého a technického prevedenia interiéru kaplnky.
Po pracovnom rokovaní o jednotlivých úlohách na ďalšie obdobie, duchovní pokračovali prezentáciou o Centre výcviku Lešť pod vedením Ing. Ivana Kvasnu a následne navštívili jednotlivé výcvikové zariadenia ako je vrtuľník pri vododrome, dedinku Kišlak, automoto strelnicu, ako aj železničnú stanicu… Po jednotlivých výcvikových zariadeniach duchovných odborne sprevádzal rtm. Miroslav Čief.
Ďalšími účastníkmi Oblastného stretnutia okrem spomenutých duchovných boli: plk. ThLic. Marko Trochan z Veliteľstva vzdušných síl Zvolen, mjr. ThLic. František Miháľ zo Zmiešaného krídla Otta Smika v Sliači, npor. Mgr. Pavel Lukáč z Brigády velenia, riadenia a prieskumu vo Zvolene – Podborová a hosťom oblastného stretnutia bol aj redaktor časopisu Obrana Jozef Žiak. Podľa vyjadrenia zúčastnených duchovných, pracovné stretnutie v Centre výcviku Lešť bolo pre nich veľkým obohatením.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.